enpaku 早稲田大学演劇博物館

お知らせ

【動画公開】日英国際オンラインシンポジウム「演劇と映像配信の未来を考える――英国ナショナル・シアターと松竹の事例から」

日英国際オンラインシンポジウム「演劇と映像配信の未来を考える――英国ナショナル・シアターと松竹の事例から」を配信しました。

▼日英国際オンラインシンポジウム「演劇と映像配信の未来を考える――英国ナショナル・シアターと松竹の事例から」
動画ページ
日英オリジナル音声:https://youtu.be/XL5VUlHLdWA

日本語音声:https://youtu.be/bAO3NJ6c-Ic

英語音声:https://youtu.be/8IotZZ3z9vk